Donderdag 21 juli 2016

20 september: Startbijeenkomst 'Traject the next step'

Hoe vitaal en inzetbaar ben jij? Waar heb je behoefte aan en hoe is duurzame inzetbaarheid ingericht in jouw organisatie? Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda in de sportsector. Om dit succesvol invulling te geven moeten werkgevers inzicht hebben in de behoeften van werknemers. Maar wat zijn die nu precies?

Hierover gaan werkgevers en betrokken werknemers over met elkaar in gesprek tijdens het traject Your next step in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Startbijeenkomst

De aftrap vindt plaats met een voorlichtingsbijeenkomst vanuit de sociale partners op 20 september 2016, van 9.30 uur tot 12.00 uur in het Huis van de Sport te Nieuwegein. Tijdens die bijeenkomst zal niet alleen veel informatie geboden worden door de specialisten die het traject begeleiden, maar is er ook ruimte om vragen te stellen en onduidelijkheden die binnen jouw organisatie naar voren zijn gekomen met de adviseurs te bespreken. 

10 oktober: Visiesessie

In een vervolgsessie wordt ingegaan op onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, loopbaan en ontziemaatregelen voor ouderen. Misschien ben je wel lid van een OR of PvT of voel je je op andere wijze erg betrokken bij je organisatie. Praat mee over de ontwikkelingen, en ga in gesprek met andere werknemers en werkgevers.

Werkvermogen en employability van medewerkers meten

Vanaf medio november 2016 wordt dan het volgende instrument ingezet: de MoDI. De MoDI is een vragenlijst, ontwikkeld door Finse onderzoekers, en uitgezet door Bewegen Werkt. De vragenlijst meet de vitaliteit, het werkvermogen en de employability van medewerkers. Tevens worden medewerkers gevraagd naar hun visie op ontziemaatregelen voor ouderen versus inzetbaarheid en naar alternatieven. De MoDI heeft een voorspellende waarde, die wordt weergegeven in stoplichtkleuren en de werknemer direct inzicht geeft in zijn persoonlijke uitkomsten. Scores op werkvermogen, werktevredenheid en werkbeleving zijn te zien. Ook bevat het rapport een advies ten aanzien van het werkvermogen.

Medewerkers met score rood en oranje op werkvermogen en/of employability krijgen de mogelijkheid om met een adviseur gespecialiseerd in vitaliteit, loopbaanontwikkeling
en/of duurzame inzetbaarheid in gesprek te gaan. In dit gesprek verkrijgt de medewerker handvatten om grip te krijgen op verminderd werkvermogen en/ of employability. Deze vrijwillige gesprekken vinden in november en december 2016 plaats in volledige vertrouwelijkheid waarbij de adviseurs over een geheimhoudingsplicht beschikken.

Aan de slag!

In de eerste helft van 2017 start de begeleidingsfase. Die omvat onder andere teamsessies vitaliteit, waarin teams hun doelen stellen omtrent hun duurzame inzetbaarheid.

Interesse?

Bekijk voor meer informatie ook de brochure Your next step in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Aanmelden kan via deze link.

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Nischa Janssen via n.janssen@sportwerkgever.nl.