Woensdag 17 februari 2016

22 maart: Sport Recordings XL: 'Co-creatie CAO Sport'

Wat worden onze gezamenlijke doelstellingen? Welke thema's spelen in ons werkveld een grote rol en hoe gaan we deze in de toekomst samen verder vormgeven? We nodigen je van harte uit om je stem te laten horen tijdens onze startbijeenkomst.

Cao-partijen hebben ervoor gekozen de nieuwe meerjarenbeleidsambities los te koppelen van de cao-onderhandelingen om vervolgens begin 2016 met de leden van de WOS en de werknemers verder te praten. Welke thema’s vinden werkgevers belangrijk en welke thema’s spelen juist voor de werknemers?

Praktische informatie

Om hier zicht op te krijgen organiseren de WOS en haar sociale partners in de sport op dinsdagmiddag 22 maart 2016 een bijeenkomst voor leden van de WOS en hun werknemers. Zo willen we gezamenlijk invulling geven aan de agenda. De ambitie is om tijdens de bijeenkomst, aan de hand van jullie behoeften en actuele thema's, de doelen voor de aankomende jaren zoveel mogelijk vast te stellen. Om tot een goede interactie tussen werkgevers en werknemers te komen, vragen wij je ook een of meerdere werknemers mee te nemen.

Datum: dinsdag 22 maart 2016
Tijd: 12:30 uur inloop met verzorgde lunch, 13:00 uur start interactief programma, 16:30 uur netwerkborrel
Programma: download programma
Locatie: NBC te Nieuwegein

Sociale partners in de sport zien uit naar jullie inbreng op 22 maart aanstaande. Het wordt een interactieve setting in een inspirerende omgeving. Mis het niet en meld je hier aan!