Maandag 14 april 2014

22 mei: Bijeenkomst 'Modernisering Ziektewet'

Werkgevers in de Sport (WOS) organiseert op donderdag 22 mei 2014 in samenwerking met Rienks Arbodienst een informatiebijeenkomst over de modernisering van de Ziektewet.  Uit een enquête rondom het thema Gezond en Vitaal bleek dat veel leden vragen hebben over de modernisering van de Ziektewet en behoefte hadden aan informatie en uitleg.

De modernisering van de Ziektewet is recent door de Eerste Kamer goedgekeurd. Daarmee is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) definitief. Met deze wet wil de regering uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Dit betekent onder andere dat u als werkgever te maken kunt krijgen met een hogere premie voor de Ziektewet- en WGA-flex. Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 mei wordt ingegaan op de impact die deze wijzigingen hebben op de arbodienstverlening en verzuimbegeleiding voor uw organisatie. Daarnaast komt ook de relatie met het eigenrisicodragerschap, WGA en Ziektewet aan de orde.

Praktische informatie
Datum: 22 mei 2014
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Rienks Arbodienst, Speelkamp 28 in Leusden
Kosten: € 45,- per persoon excl. btw. Bij een tweede of volgende deelnemer van uw organisatie betaalt u € 35,- per persoon excl. btw.

Programma
10.00 uur: Wetgeving en kaders modernisering Ziektewet
10.30 uur: Relatie met eigenrisicodragerschap, WGA en Ziektewet
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Impact voor arbodienstverlening en verzuimbegeleiding
11.30 uur: Specifieke vraagstukken die bij WOS-leden spelen

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

Heeft u een specifieke vraag over de modernisering Ziektewet en wilt u dat daar tijdens de bijeenkomst op wordt ingegaan? Geef dit dan tijdig door aan info@werkgeversindesport.nl.