Woensdag 31 augustus 2016

22 november: Bijeenkomst 'Medezeggenschap in de Sport'

Op 22 november 2016 staat een interactieve bijeenkomst gepland, waarin het thema 'Medezeggenschap in de Sport' centraal staat. De bijeenkomst is bedoeld om kennis en ervaring met de invulling van medezeggenschap binnen de sport te delen.

Hoe is de medezeggenschap binnen je organisatie geregeld? En hoe verhoudt zich dat tot andere, vergelijkbare organisaties binnen de branche? Hoe kun je daar in de komende tijd nog verbeteringen in doorvoeren? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst, die plaatsvindt gekoppeld aan de Algemene Vergadering van de WOS op dinsdag 22 november. 

Bekijk de uitnodiging en meld je aan op sportwerkgever.nl.