Donderdag 07 januari 2016

26 januari: Meedenken over de CAO Sport

De Sport Recordings - Meedenken over de CAO Sport: Welkom!

Werken in de sport is goud waard: bijdragen aan meer sport, bewegen en gezondheid in Nederland. In dit mooie werkveld moeten we er samen voor zorgen dat de werkomgeving zelf ook prettig blijft. En daar hebben we allemaal invloed op. Eén van de meest concrete manieren hiertoe is meepraten over arbeidsvoorwaardenontwikkeling en -verhoudingen in de sport. Werkgevers in de Sport, FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Dienstenbond hebben de ambitie om de CAO Sport de komende jaren verder te moderniseren. Waarbij werknemers en werkgevers vanaf het begin actiever betrokken worden, zodat nog beter bij de heersende opvattingen wordt aangesloten. Om deze reden nodigen we je graag uit met ons, 15 collega’s en gastspreker Sjoerd Hamburger van gedachten te wisselen. Sjoerd kan vanuit zijn ex-topsportcarrière (als roeier) en huidige functie (voorzitter van NL Sporter) goed meepraten over de wijze waarop goede betrokkenheid en participatie bewerkstelligd kan worden.

In 2016 staan de WOS, FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Dienstenbond voor een nieuw begin. Het Sociaal Contract is afgerond, maar we zijn er nog niet. We staan aan de vooravond van nieuwe beleidsmatige meerjarenafspraken en concretisering van de projectplannen voor de komende jaren. Samen met werkgevers en werknemers uit de sector willen de cao-partijen vervolgstappen zetten in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. Om dit traject zo goed mogelijk in te richten, gaan de cao-partners graag met je in gesprek. Dat zullen we doen tijdens De Sport Recordings op 26 januari. Waarbij we ingaan op jullie wensen en behoeften omtrent nieuwe cao-afspraken en de kwaliteitsagenda. Op de manier waarop je denkt dat de betrokkenheid van alle werknemers en werkgevers kan worden vergroot. Welke spelregels er zouden moeten gelden. Welke verwachtingen we van elkaar mogen hebben. Kortom, hoe de cao-dialoog optimaal in te richten.

Sport is een prachtig domein. Maar zal ook aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen die daar werkt of wil gaan werken. Nu én in de toekomst. Samen Presteren, het Arbeidsmarktfonds in de Sport, is het fonds dat zich daar mee bezig houdt. Een samenwerking van de werkgevers- en werknemers- organisaties in de sport: WOS, FNV Sport, De Unie en CNV. Sinds het najaar 2014 organiseert Samen Presteren een tour langs de velden: De Sport Recordings. Om in gesprek te gaan met werkgevers en werknemers in de sport. Om van gedachten te wisselen met elkaar, met experts en prominenten. Zodat het fonds met actuele input van zowel werkgevers als werknemers haar activiteiten kan optimaliseren.

Praat mee tijdens De Sport Recordings!

  • Dinsdag 26 januari: 14:30 - 17.00 uur
  • Gastheer: Huis van de Sport, wattbaan 31-49 te Nieuwegein

Heb je een mening en ideeën over manieren waarop we de betrokkenheid bij de CAO Sport kunnen vergroten? Ben je benieuwd naar goede ideeën van collega’s of wil je reageren op mogelijke participatieverhogende instrumenten? Praat dan mee tijdens de laatste (!) bijeenkomst van De Sport Recordings op 26 januari, startend om 14.30u. Een inspirerende bijeenkomst die –als afsluiting van een serie bijeenkomsten waarin veel input is vergaard over diverse cao-onderwerpen- een waardige overgang zal vormen naar een situatie waarin dialoog nog sterker verankerd zal worden in het gesprek over arbeidsvoorwaarden in de sportsector. 
Meld je nu aan door te mailen naar sportrecordings@samenpresteren.nu.