Vrijdag 27 februari 2015

26 maart: bijeenkomst Wwz

Nu het eerste gedeelte van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking is getreden organiseert de WOS voor haar leden, in samenwerking met Brantjes Advocaten, een tweetal bijeenkomsten waarin de praktische gevolgen van de wet aan bod komen. Kun je wel of niet nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluiten? Mag je ook bepaalde kosten in mindering brengen op de transitievergoeding? Dit soort vragen zal tijdens de bijeenkomst worden beantwoord. Je kunt je vragen zelf ook vooraf aanleveren of tijdens de bijeenkomst stellen.

Lees meer over de bijeenkomst of meld je aan via sportwerkgever.nl.