Woensdag 15 april 2015

28 april: De Sport Recordings: welkom!

Niets mooiers dan werken in de sport: bijdragen aan meer sport, bewegen en gezondheid in Nederland! Bij zo’n mooi werkveld hoort een goed pensioen. Een pensioen dat beschermt tegen financiële gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden. Na lange politieke discussie, leidend tot versobering van het pensioensparen en nieuwe spelregels voor pensioenfondsen, komt nu de inhoud van de pensioenregeling aan bod. Ook in de sportsector. Heb je ideeën of wensen om pensioenvoorziening en –premieverdeling goed te laten aansluiten bij de sport, de marktsector en de wensen van werkgevers en werknemers? Dan nodigen we je graag uit om hierover met Samen Presteren -15 vakcollega’s én de directeur van PFZW Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dhr. Borgdorff- van gedachten te wisselen.

Sport is een prachtig domein. Maar zal ook aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen die daar werkt of wil gaan werken. Nu én in de toekomst. Samen Presteren, het Arbeidsmarktfonds in de Sport, is het fonds dat zich daar mee bezig houdt. Een samenwerking van de werkgevers- en werknemers-organisaties in de sport: de WOS, FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenbond.

Sinds het najaar 2014 organiseert Samen Presteren een tour langs de velden: De Sport Recordings. Om in gesprek te gaan met werkgevers en werknemers in de sport. Om van gedachten te wisselen met elkaar, met experts en prominenten. Zodat het fonds met actuele input van zowel werkgevers als werknemers haar activiteiten kan optimaliseren. Op dinsdag 28 april 2015 staat het thema Pensioen centraal. Jouw input kan bijdragen aan de voorstellen die de werkgroep Pensioen & fiscaliteit dit jaar aan cao-partijen zullen doen. Over bijvoorbeeld de hoogte van de premie, de keuzevrijheid binnen de pensioenregeling of keuzevrijheid voor een pensioenfonds. Of over de vraag of het bijvoorbeeld wenselijk is dat ook werknemers met kleine dienstverbanden (die in hun hoofddienstverband ook pensioen opbouwen) pensioen opbouwen.

Praat mee tijdens De Sport Recordings!
Dinsdag 28 april, 14:30 - 17.00uur
Nederlandse Rugby Bond, Bok de Korverweg 6 te Amsterdam

Heb je een mening en ideeën over manieren waarop we het pensioen in de sportsector goed kunnen regelen? Praat dan mee tijdens de vierde bijeenkomst van De Sport Recordings op dinsdag 28 april. Waarin we graag praten over interessante (politieke) ontwikkelingen, maar vooral over de keuzes waarvoor we als sportsector staan. Niemand minder dan de directeur van ons pensioenfonds, dhr. Peter Borgdorff van PFZW, geeft dan zíjn visie op de toekomst van het pensioen en gaat graag de discussie aan. Een inspirerende bijeenkomst waarbij we dus graag je mening horen!
 Meld je nu aan door te mailen naar: sportrecordings@samenpresteren.nu.