Donderdag 28 februari 2019

28 maart: VSG YPN workshop veranderfitness

Het VSG-Young Professionals Network Zuid organiseert voor young professionals de workshop Veranderfitness. Hoe kunnen we verbinden in een voortdurend veranderende omgeving en welke gevechten moeten we daarvoor leveren? Deze vraag staat centraal bij de workshop veranderfitness.

Veranderspieren in ons brein worden met ludieke oefeningen getraind om onze verandervaardigheden te verbeteren. Hier gaan we aan werken tijdens deze workshop veranderfitness.

De uitgangspunten die tijdens veranderfitness aan bod komen zijn:

  • Duidelijk zijn;
  • Situatiegerichtheid;
  • Eigen verhaal los durven laten en aansluiten bij de ander;
  • Vergroten van vertrouwen;
  • Faalplezier beleven;
  • … en ervan leren.

Programma

  • 15.30 uur: Inloop
  • 16.00 uur: Start workshop Veranderfitness
  • 18.15 uur: Hapje eten en borrel
  • 19.30 uur: Einde

Aanmelden

Tot 13 maart kun je jezelf aanmelden via het inschrijfformulier.

Meer weten over het VSG YPN?