Maandag 01 juni 2015

29 juni: De Sport Recordings - Medezeggenschap: Welkom!

Werken in de sport is goud waard: bijdragen aan meer sport, bewegen en gezondheid in Nederland! In dit mooie werkveld moeten we er samen voor zorgen dat de werkomgeving zelf ook prettig blijft. Één van de manieren hiertoe is medezeggenschap. Als werknemer om mee te praten over arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, het reilen en zeilen van de organisatie waar u werkt. En als werkgever om te horen wat er speelt in de organisatie en uiteraard draagvlak te creëren voor (ondernemers)besluiten. De medezeggenschap is een prachtig speelveld!

Wellicht kent je organisatie een OR/PVT of personeelsvergadering of zijn er andere manieren om uw mening te laten horen. Maar hebben we die ’medezeggenschap’ nu op de ideale manier ingericht? Erkennen zowel werkgever als werknemer het nut van deze wijze van inspraak? Hoe doen andere branches dit? Heb je ideeën of wensen om de medezeggenschap te optimaliseren, zodat iedereen het gevoel heeft dat hij/zij gehoord wordt? Dan nodigen we je graag uit om hierover met ons, 15 vakcollega’s en enkele expert gastsprekers van gedachten te wisselen.

Sport is een prachtig domein. Maar zal ook aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen die daar werkt of wil gaan werken. Nu én in de toekomst. Samen Presteren, het Arbeidsmarktfonds in de Sport, is het fonds dat zich daar mee bezig houdt. Een samenwerking van de werkgevers- en werknemers- organisa.es in de sport: WOS, FNV Sport, De Unie en CNV.

Sinds het najaar 2014 organiseert Samen Presteren een tour langs de velden: De Sport Recordings. Om in gesprek te gaan met werkgevers en werknemers in de sport. Om van gedachten te wisselen met elkaar, met experts en prominenten. Zodat het fonds met actuele input van zowel werkgevers als werknemers haar activiteiten kan optimaliseren. Op 29 juni staat het thema Medezeggenschap centraal. Uw input kan bijdragen aan versterking van medezeggenschap in de gehele sportsector. Medezeggenschap is namelijk een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid in sportorganisaties gestalte te geven en te voorzien van voldoende draagvlak onder de werknemers.

Praat mee tijdens De Sport Recordings!

Maandag 29 juni: 14:30 - 17.00 uur
Locatie volgt nog: in ieder geval omgeving Utrecht

Heb je een mening en ideeën over manieren waarop dat we medezeggenschap in de sportsector goed kunnen inrichten? Ben je benieuwd naar goede voorbeelden van collega’s of uit andere branches? Praat dan mee tijdens de vijfde bijeenkomst van De Sport Recordings op 29 juni, startend om 14.30u. Waarin we praten over interessante (en moderne) voorbeelden, de manieren waarop de sportsector medezeggenschap kan optimaliseren en de perspectieven van zowel werkgever als werknemer aan bod komen. Een inspirerende bijeenkomst waarbij we graag ook jouw mening horen!
Meld je nu aan door te mailen naar sportrecordings@samenpresteren.nu.