Maandag 11 mei 2015

29 juni: succesvol samenwerken tussen gemeenten en sportbonden

Dit jaar is ons land het kloppend hart van de beachvolleybalwereld! Van 26 juni tot en met 5 juli worden de Wereldkampioenschappen Beachvolleybal in Nederland georganiseerd. Op vier unieke locaties in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam worden prachtige beachvolleybalvelden neergelegd. Tien dagen lang strijden de beste teams ter wereld hier om de WK-titel.

Op maandag 29 juni zijn Jong Oranje en het Young Professional Network van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG-YPN) te gast in het stadhuis van Apeldoorn. Ontmoeting en kennisuitwisseling staan centraal, en daarnaast bespreken we hoe we op verschillende gebieden beter kunnen samenwerken. Ook gaan we uiteraard naar een WK-wedstrijd, die gespeeld wordt op het marktplein dat aan het stadhuis grenst.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

09.30 – 10.00 uur: inloop
10.00 – 10.30 uur: kick-off door Richard Kaper (NOC*NSF)
10.30 – 11.15 uur: aparte sessies voor Jong Oranje en VSG-YPN. Wat zouden we over elkaar willen weten en van elkaar willen leren? Welke kansen liggen er in de samenwerking tussen sportbonden en gemeenten?
11.15 – 12.15 uur: alle aanwezigen vanuit Jong Oranje en VSG-YPN gaan onder leiding van een expert binnen drie thema’s met elkaar in gesprek. Deze thema’s zijn:
     1) beheer en multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties
     2) het binden en boeien van (on)georganiseerde sporters
     3) invulling van het derde lesuur sport op basisscholen
12.15 – 12.45 uur: afsluiting
12.45 – 13.15 uur: lunch (NB: op eigen kosten, ±10 euro)
13.15 – 16.00 uur: bezoek WK-wedstrijd

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan hier.

Met uitzondering van eventuele parkeerkosten en de lunch zijn er geen kosten aan dit event verbonden. Let op: er is een beperkt aantal tickets beschikbaar voor Jong Oranje! De inschrijving sluit op vrijdag 5 juni. In de week van 22 juni ontvang je nadere informatie over het programma, de deelnemers en logistieke zaken.

Toelichting thema’s

Beheer en multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties

  • Inhoud: het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties wordt steeds vaker overgedragen aan sportverenigingen. Door de verschillen tussen gemeenten is het voor sportbonden lastig om verenigingen hier eenduidig in te adviseren en begeleiden. Er wordt maatwerk gevraagd en dit betekent een samenwerking tussen gemeente, sportbond(en) en sportvereniging. Hoe kan deze samenwerking het beste vorm krijgen? Wat zijn de kaders die nodig zijn voor een sportvereniging om in zelfwerkzaamheid een sportaccommodatie te beheren en exploiteren? Hebben sportbonden of gemeenten bruikbare praktijkvoorbeelden?
  • Gespreksleider: Joop Scherpenzeel, senior adviseur bij Hospitality Consultants.

Het binden en boeien van (on)georganiseerde sporters

  • Inhoud: veel sporters zijn niet actief in verenigingsverband. Zij sporten individueel, of ze vormen een whatsappgroepje waarmee ze afspreken wanneer ze gaan hardlopen of wielrennen, of aan welke les in de sportschool ze deze week deelnemen. Als we kijken naar de sportparticipatiedoelstellingen van NOC*NSF, sportbonden en gemeenten dan zijn deze sporters hartstikke belangrijk. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat mensen langer blijven sporten als ze lid zijn van een vereniging. Hoe kom je met deze ongebonden sporters in contact? Wat kun je ze als wijk, gemeente, vereniging of bond bieden? Hoe kun je ze aanmoedigen om een community te vormen en te blijven sporten?
  • Gespreksleider: Niels Schut, initiatiefnemer van Netband.nl. Dit is een concept waarmee ongebonden tennissers elkaar kunnen uitnodigen om samen ergens te gaan tennissen.

Invulling van het derde lesuur sport op scholen

  • Inhoud: sportbonden, gemeenten, buurtsportcoaches en sportverenigingen richten zich met allerlei sportstimuleringsactiviteiten op het basisonderwijs. Daar kun je niet op tegen zijn, maar versnippering en overkill ligt op de loer. Hoe kan efficiënter worden samengewerkt? Daarnaast is een lobby gestart voor een derde uur bewegingsonderwijs op de basisschool. Willen en kunnen sportbonden en gemeenten aanhaken bij deze lobby om dit extra uur bewegingsonderwijs gezamenlijk in te vullen? Een mooie uitdaging om een samenwerking tussen onderwijs en de (georganiseerde) sport verder te versterken!
  • Gespreksleider: Peter van Tarel, districtsmanager Oost-Nederland bij de Nederlandse Volleybal Bond.

Dit relatie-event wordt mede mogelijk gemaakt door de Nevobo, gemeente Apeldoorn, Sport & Zaken, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), TIG Sports en NOC*NSF. Voor vragen kun je terecht bij Frank van Barneveld (frank.van.barneveld@knhb.nl).

We hopen je op maandag 29 juni in Apeldoorn te zien!