Dinsdag 17 juni 2014

3 juli: Bijeenkomst Wet werk en zekerheid

De WOS en BDO organiseerden op 5 juni een ontbijtsessie over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (WWZ). De eerste wijzigingen gaan met ingang van 1 januari 2015 in. Wat zijn deze veranderingen en welke wijzigingen volgen nog? Wat zijn de gevolgen voor de CAO Sport? En wat betekent dit voor je organisatie? De sessie van 5 juni zat vol, vandaar dat op 3 juli een tweede (middag)sessie voor WOS-leden wordt georganiseerd. Ook hiervoor is het aantal plaatsen beperkt.

WWZ

Met het wetsvoorstel WWZ streeft de overheid naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij de tweedeling tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Kort samengevat wordt beoogd de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht te herzien en de WW te wijzigen.

Onderwerpen die hoe dan ook aan bod komen zijn de wijziging van de ketenregeling, de invoering van de aanzegtermijn, de aanpassing van de proeftijd, de transitievergoeding en de wijze waarop in de toekomst het ontslag kan worden aangezegd. Ook zal kort stil worden gestaan bij de Modernisering Ziektewet, die ook op flexwerkers betrekking heeft. Tot slot zal worden ingegaan op de mogelijke gevolgen voor de CAO Sport.

Extra bijeenkomst

Voor de ontbijtsessie ontving de WOS meer aanmeldingen dan er plek was. Ook bleek dat een ontbijtsessie niet voor alle leden even geschikt was, bijvoorbeeld vanwege de reisafstand. De WOS en BDO organiseren om die reden op donderdag 3 juli van 13.00 tot 15.00 uur een tweede bijeenkomst over de Wet werk en zekerheid. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Sport in Nieuwegein. Je kunt je hier aanmelden voor de tweede informatiesessie.