Woensdag 07 mei 2014

3 juni & 2 juli: Introductie Besturen in de sport

Tijdens de Introductiemodule Besturen in de Sport maken (nieuwe) bondsbestuurders kennis met de sportsector en leren zij hoe de sport georganiseerd is. Tevens wordt dieper ingegaan op de materie van Goed Sportbestuur, besturingsmodellen, de strategische cyclus van sportbonden, financiering van de sport en het curriculum van de sportbestuurder.

Doelgroep

Primair nieuwe bestuurders van sportbonden. Nieuwe bestuurders bij sportbonden zouden in de eerste maanden na hun aantreden uitgebreid kennis moeten maken met de specifieke uitdagingen van landelijke sportbesturen. Deze module is een vast onderdeel van de introductie die een nieuwe bestuurder vanuit de koepel krijgt. Uiteraard zijn zittende bestuurders op zoek naar meer achtergrond ook van harte welkom.

Doel

De deelnemers zijn na het volgen van het programma bekend met de werking en financiering van de georganiseerde sport, de vereniging NOC*NSF en wat er van sportbestuurders verwacht wordt. Bovendien wordt kennis gemaakt met bestuurders van andere bonden en is er de mogelijkheid te klankborden over de uitdagingen en ontwikkelingen van het bestuurlijke vak.

Programma

De brede aspecten van besturen in de sport worden vanuit verschillende thema’s uitgebreid behandeld:

  • de werking van de sport; de Sportagenda, de structuur van de sport, governance van sportbonden en NOC*NSF, subsidies van Lotto en VWS;
  • het besturen in de sport: de code Goed Sportbestuur, besturingsmodellen van sportbonden, strategische cyclus van sportbonden;
  • goed besturen; samenstelling van het bestuur, bestuursevaluatie en de ontwikkeling van de bestuurder.

Met gevarieerde werkvormen en interactie met elkaar vertalen de deelnemers de behandelde thema’s direct naar hun eigen werksituatie.

Duur en locatie

De module bestaat uit 2 dagdelen en wordt op locatie (bij sportbonden of NOC*NSF) georganiseerd. Deel 1 van de eerstvolgende module is gepland op 3 juni, deel 2 op 2 juli. 

Data

Voor 2014 is de introductiemodule voorlopig nog 2 keer gepland:

Introductiemodule juni/juli:

1e dagdeel: Dinsdag 3 juni: 18.00 – 22.00 uur – Huis van de Sport, Nieuwegein
2e dagdeel: Woensdag 2 juli: 18.00 – 22.00 uur – HCP, Arnhem

Introductiemodule september/oktober:

1e dagdeel: Woensdag 10 september: 18.00 – 22.00 uur – Huis van de Sport, Nieuwegein
2e dagdeel: Dinsdag 7 oktober 18.00 – 22.00 uur – HCP, Arnhem

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 250,- (excl. BTW).

Aanmelden

Voor aanmelding klik hier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager.