Vrijdag 20 mei 2016

Aanpassing Wwz: transitievergoeding en ketenbepaling

Minister Asscher heeft een pakket met arbeidsmarktmaatregelen aan de Tweede Kamer verzonden. Het pakket betreft een aantal voorstellen voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Zo is er een voorstel voor het wijzigen van de ketenregeling bij seizoensarbeid en komt er een regeling om de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid aan werkgevers te vergoeden.

Lees het hele artikel Aanpassing Wwz: transitievergoeding en ketenbepaling op sportwerkgever.nl.