Maandag 01 februari 2016

Alleen nog bevoegd sportleraar op basisscholen

Goed nieuws voor wie een HBO-sportopleiding heeft gevolgd: basisschoolkinderen moeten volgens een breed gedragen wetsvoorstel gymles krijgen van een bevoegde sportleraar. Alleen wie een vierjarige HBO-opleiding heeft voltooid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) mag straks nog gymles geven. In het voortgezet onderwijs bestaat die voorwaarde nu al. 

Het streven is dat over zes jaar 80 procent van de leerlingen les krijgt van een bevoegde sportleraar. Voor basisscholen hoeft het financieel niet uit te maken: een vakdocent is niet duurder dan een groepsleerkracht aldus Kamerlid Rudmer Heerema (indiener van het plan). Voor kleinere scholen kan het echter betekenen dat de keuze moet worden gemaakt tussen een groepsleerkracht en een vakdocent gym. Valt de keuze op de laatste, dan kan het betekenen dat er minder leerkrachten overblijven voor hetzelfde aantal leerlingen, met als gevolg dat klassen groter worden. Vooral in kleinere plattelandsgemeenten kan dit problemen geven, zelfs als meerdere scholen samen een docent aanstellen. In het wetsvoorstel is hiermee rekening gehouden door een overgangsfase aan te brengen.

Positieve ontwikkeling

Sportorganisaties en ALO-opleidingen staan positief tegenover het voorstel. Voor de motorische ontwikkeling is de leeftijdsfase tot 10 jaar erg belangrijk. Kinderen leren beter bewegen, leren motorisch meer en gymles vormt de basis voor een actieve leefstijl. Onderzoek van onder meer Cito toont aan dat leerlingen die twee keer per week les krijgen van een vakdocent een beter lichamelijke ontwikkeling hebben. Vakdocenten werken methodegerichter en bieden een breder scala aan sportactiviteiten aan. Op bijna de helft (46%) van de basisscholen wordt nu nog lesgegeven door een groepsleerkracht zonder vakopleiding. Die moet sinds 2005 wel beschikken over een aanvullend sportcertificaat. 

Talentontwikkeling

Sportbonden zien een gedegen lichamelijke opvoeding bovendien als een stimulans voor de talentontwikkeling. "Het leidt bij sportclubs tot instroom van kinderen die een sterke basis hebben", zegt Erik Lenselink van NOC*NSF. 

Meer banen voor gymleraren

Op dit moment zijn er nog te weinig banen voor gymleraren. Zij kunnen straks op basisscholen vaker aan de slag. Wel is het curriculum op sportopleidingen nu nog vooral gericht op lesgeven in het middelbaar onderwijs. Er wordt bekeken of dit aangepast kan worden. Mogelijk komen er ook omscholingsprogramma's voor paboleraren die alsnog graag een sportdiploma willen halen.

Bron: AD en Brabants Dagblad