Woensdag 26 maart 2014

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict lijkt altijd ‘ver van je bed show’ en dan ineens blijk je er zelf in verzeild geraakt. Het kan verhelderend werken om in een arbeidsconflict een ‘afkoelingsperiode’ in te lassen. In deze bezinningsperiode ontmoet je degene even niet met wie je het conflict hebt. Zo kun je allebei nadenken over de vervolgstappen om de gevolgen van het conflict te beperken. Er gelden sowieso een paar regels:

  • als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, moet de bedrijfsarts aan je werkgever melden dat er geen sprake is van ziekte of gebrek en dat ziekteverzuim dus niet aan de orde is. Daarnaast moet jij in dit geval het melden aan je werkgever;
  • als er sprake is van een conflict, dan moet dat duidelijk worden aangeven in het re-integratieverslag;
  • je werkgever kan jou ertoe aanzetten tot conflictoplossing over te gaan, eventueel door middel van (aankondiging van) een loonopschorting.

Conflict met Arbodienst

Er kan ook een conflict ontstaan tussen jou en de Arbodienst, die de oorzaak tot verzuim zal onderzoeken of begeleiden. Als de Arbodienst zich in dit onderzoek onfatsoenlijk of onprofessioneel gedraagt, dan kan je – als benadeelde – een klacht indienen. Deze kan in het uiterste geval leiden tot maatregelen tegen de Arbodienst of bedrijfsarts. Elke Arbodienst is wettelijk verplicht een klachtenprocedure te hebben en moet jou daarop wijzen.

Oplossingen


Naar mate conflicten langer blijken te duren, verharden meestal de standpunten en dat maakt de zaak vaak nog ernstiger. Het is daarom belangrijk om na een korte afkoelingsperiode alle mogelijke oplossingen te inventariseren. Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe beter het is. Zo lang het om een niet-medisch probleem gaat, biedt een bedrijfsarts geen oplossing. En probeer emotie en feiten uit elkaar te halen. Bij een conflict zijn vaak meerdere partijen betrokken. Het is zeer belangrijk bij het zoeken naar een oplossing ook hen daarbij te betrekken.

Mediator

Het kan goed zijn om een korte tijd betaald verlof op te laten nemen. Je krijgt dan even rust en kan alles op een rijtje zetten. Maak tijdens dit verlof de afspraak om samen met ‘de andere partij’ naar een oplossing te zoeken. Kom je er gezamenlijk nog steeds niet uit, dan kan de hulp van een conflictbemiddelaar worden ingeroepen. Bijvoorbeeld een mediator. Deze tussenpersoon is altijd neutraal en bewaakt het proces, waarin beide partijen tot een acceptabele oplossing komen.

Meer informatie? 

Heb je nog vragen? Neem contact op met je collega van HR.