Woensdag 26 maart 2014

Arbeidscontract payroll

Het gebeurt nog wel eens dat je op payrollbasis aan de slag kan gaan binnen de sportbranche. Dit betekent dat je tijdelijk of in vaste dienst treedt bij een payroll organisatie. Bij sportfuncties is dat vaak Randstad Payroll Solutions. Randstand fungeert dan als jouw juridische werkgever en zorgt voor het tijdig uitbetalen van je salaris.

Wat houdt payroll precies in? 

Randstad Payroll Solutions biedt sportorganisaties de mogelijkheid om flexibel, zelfstandig en/of vast personeel in dienst te nemen ter besparing op administratieve lasten. Randstad regelt dan voor jou als werknemer je contract, salarisbetaling, afdracht van sociale premies en pensioen, loondoorbetaling als je ziek bent, uitkering van je vrije dagen en vakantiegeld en een loonspecificatie en jaaropgave. Jij regelt uiteraard zelf je sollicitatie bij desbetreffende sportorganisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt bij Randstad Payroll Solutions een goed payroll-contract met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Bovendien staat Randstad garant voor goed werkgeverschap. De arbeidvoorwaarden worden zoveel mogelijk aangepast op de voorwaarden van jouw (toekomstige) werkgever. Bij ziekte, re-integratie of ontslag kun je rekenen op professionele begeleiding. Via een persoonlijk account heb je online inzage in je gewerkte uren en kun je elk moment van de dag declareren. Ook je loonspecificatie en jaaropgave zijn online beschikbaar. Net zo gemakkelijk!