Woensdag 01 april 2015

Arbeidscontract vrijwilligers

Zet jij je als vrijwilliger in bij een sportorganisatie? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de zogenaamde vrijwilligersregeling. 

Vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling is gericht op het verstrekken van geringe kostenvergoedingen aan vrijwilligers, die zijn vrijgesteld van belasting- en premieheffing. Concreet betekent dit dat de vergoeding die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk niet als inkomsten aan de Belastingdienst hoeft te worden opgegeven. In dit geval zijn sportorganisaties ook geen loonheffing verschuldigd. Aan deze vrijstelling zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • als vrijwilliger verricht je de werkzaamheden niet bij wijze van beroep; 
  • jouw betaalde vergoeding bedraagt niet meer dan € 150,-- per maand en € 1500,-- per kalenderjaar;
  • je kunt hiernaast geen andere kosten declareren; dit betreft de maximale vergoeding.

Niet marktconform 


Soms bestaat nog onduidelijkheid bij sportorganisaties over de voorwaarde dat je als vrijwilliger de werkzaamheden niet bij wijze van beroep mag verrichten. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is in ieder geval dat een eventueel te ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en de tijdsinvestering van de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat de betaalde vergoeding niet marktconform mag zijn en het karakter heeft van een kostenvergoeding. De Belastingdienst heeft bepaald dat er géén sprake is van een marktconforme beloning als je ouder bent dan 23 jaar en een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 4,50 uur ontvangt. Ben je jonger dan 23 jaar, dan geldt een maximumbedrag van € 2,50 per uur voor vrijwilligerswerk.

Download een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst.

Bepaal je arbeidsrelatie en bekijk praktijkvoorbeelden op sportwerkgever.nl.