Woensdag 20 december 2017

Arbeidsmarktanalyse sportsector 2017

De Arbeidsmarktanalyse van de sportsector 2017 levert een schat aan informatie op omtrent de arbeidsmarkt voor sport, en geeft een indruk van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. De analyse is gebaseerd op arbeidsmarktgegevens verkregen van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), en enquêtes afgenomen bij 62 werkgevers en 325 werknemers. Daarnaast zijn de resultaten vergeleken met de Arbeidsmarktanalyse 2014. De analyse is uitgevoerd door CAOP in opdracht van Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de sport, en mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Samen Presteren is een samenwerkingsverband van de WOS, FNV-Sport & Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen.

Bekijk de resultaten op sportwerkgever.nl.