Woensdag 26 maart 2014

Arbeidsmarktmonitor in de sport

Sport blijft onverminderd populair. Werken in de sport idem dito. De Arbeidsmarktmonitor Sport 2011 beschrijft het volume van de arbeidsmarkt op het gebied van sport en bewegen en de groei van de arbeidsmarkt. Sport en bewegen wordt maatschappelijk gezien steeds belangrijker. Hoe staat het met de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt binnen de sport? Trends en ontwikkelingen worden in dit onderzoek onder de loep genomen.

Enkele concrete resultaten:

  • in 2011 bedroeg de arbeidsmarkt voor sport en bewegen bijna 45.000 fte (ongeveer 64.000 banen);
  • van de mbo-gediplomeerden stroomt een derde rechtstreeks uit naar de arbeidsmarkt, van de hbo-afgestudeerden ruim 60%; 
  • er is een verwachte groei tussen 2011 en 2015 van vraag naar arbeid van ruim 10.000 fte.

Recente update onderzoek

De Arbeidsmarktmonitor Sport 2011 is een initiatief van NOC*NSF, Calibris en ALODO. Lees meer over dit onderzoek en bekijk het complete rapport. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie. Blijf op de hoogte en meld je aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief over werken in de sport.