Woensdag 20 september 2017

Arbiters en sporters uitgezonderd van verplichte pensioenopbouw

Voor de sector sport geldt per 1 januari 2018 een nieuwe verplichtstelling tot deelname in de bedrijfstakpensioenregeling Zorg en Welzijn. De wijziging is een gevolg van langdurig overleg tussen de WOS en de vakorganisaties, waarbij de meest in het oog springende wijziging is dat de functies arbiters en sporters worden uitgezonderd van de verplichte pensioenopbouw.

Lees verder op sportwerkgever.nl.