Woensdag 24 januari 2018

Bedragen en premiepercentages per 1 januari 2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, welke bedragen en percentages worden aangepast. Zo zijn sinds 1 januari 2018 het maximumdagloon, het minimum(jeugd)loon en het sociaal minimum verhoogd met 0,80%.

Bekijk de actuele bedragen en percentages op uwv.nl