Woensdag 26 maart 2014

Beoordelingsgesprek

Bij veel organisaties vindt vaak aan het einde van het jaar het beoordelingsgesprek plaats. De vraag “Welke resultaten heb je geboekt dit jaar?” staat hierbij centraal. In zo’n gesprek vertelt je leidinggevende heel concreet wat hij van je prestaties vond het afgelopen jaar. En welke consequenties dat (eventueel) heeft voor je aanstelling of je salaris.

Eenrichtingsverkeer

Kenmerkend voor een beoordelingsgesprek is dat het je manager leidend is in het gesprek. Hij heeft een oordeel over je prestaties en perfomance gevormd en deelt dat aan je mee. Eenrichtingsverkeer is echter een te groot woord. Je manager kan zijn mening bijstellen tijdens het gesprek als jij met argumenten komt die vooraf niet bekend waren. Als het goed is hoor je niets nieuws. Je leidinggevende zou bij klachten of opmerkingen deze tenslotte gedurende het jaar met je moeten bespreken.

Gesprekkencyclus

Een beoordelingsgesprek maakt bij voorkeur onderdeel uit van een gesprekkencyclus. Een jaarlijks durend geheel, bestaande uit een doelstellingen-, functionerings- en boordelingsgesprek. Aangevuld met een ontwikkelgesprek en eventueel een voortgangsgesprek. Vraag bij je aanstelling wat gebruikelijk is bij de organisatie waar je gaat werken. Zo krijg je ook een beeld hoe de organisatie omgaat met functioneren en persoonlijk ontwikkelen.

Formulieren ter ondersteuning

Hieronder vind je een aantal formulieren die je kunnen ondersteunen voor, tijdens en na de diverse gesprekken die je voert met je manager. Mede afhankelijk van wat gebruikelijk is aan gesprekken binnen jouw organisatie.

  1. beoordelings- en ontwikkelgesprek; 
  2. tussentijdse evaluatie;
  3. planningsgesprek;
  4. beoordelingsgesprek.