Dinsdag 06 maart 2018

Bepaal je arbeidsrelatie met vernieuwd stroomschema

Door invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) moeten sportorganisaties en hun medewerkers zich gezamenlijk een juist en volledig beeld vormen over de wijze waarop hun samenwerking zal plaatsvinden en welke samenwerkingsovereenkomst daar het best bij past. Het stroomschema helpt bij gedachtebepaling daarover en is niet alleen vernieuwd, maar ook uitgebreid. Vanaf nu kun je aan de hand van een digitale vragenlijst de meeste passende vorm van samenwerking met je medewerkers kiezen. 

Bekijk het stroomschema en de toelichting op sportwerkgever.nl.