Vrijdag 02 december 2016

Besluit premie en indexering pensioen 2017

Aan het einde van ieder jaar neemt het bestuur van PFZW een besluit over de hoogte van de pensioenpremie en of de pensioenen wel of niet worden geïndexeerd in het nieuwe jaar. Medewerkers die werkzaam zijn bij een organisatie die is aangesloten bij de CAO Sport bouwen verplicht pensioen op bij PFZW.

Op 11 november heeft het bestuur van PFZW besloten om de pensioenpremie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2017 niet te wijzigen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt met 0,1 procentpunt. Het bestuur heeft ook bepaald dat de pensioenen in 2017 niet worden geïndexeerd.

Lees het hele artikel op sportwerkgever.nl.