Woensdag 20 oktober 2021

Beweegvriendelijkheid van Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft het brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’ uitgebracht. Daarin worden de verschillende aspecten van de beweegvriendelijke omgeving in kaart gebracht.

Het belang van een beweegvriendelijke omgeving

De coronapandemie heeft op een totaal onverwachte manier duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in onze leefomgeving te kunnen sporten, spelen en ontspannen. De pandemie is tijdelijk, maar bevolkingsgroei, overgewicht, vergrijzing en verdichting niet. En tel daarbij de verwachting op dat de openbare ruimte steeds meer gebruikt zal worden om te sporten en bewegen.

Hoe maken we in zo’n omgeving ruimte voor spelende kinderen, skatende jongeren, bootcampende volwassenen en wandelende ouderen? Het brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’ helpt daarbij door inzicht te geven in sporten en bewegen in de buitenruimte.

Ongelijkheid in gebruik van openbare ruimte

Meer dan negen op de tien Nederlanders gebruiken de openbare ruimte om te sporten of recreatief te bewegen. Toch doen groepen die in andere contexten minder bewegen en sporten (vrouwen en meiden, ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status, migratieachtergrond of beperking), dat ook in de openbare ruimte minder. Deze groepen vinden zaken als veiligheid en groen relatief belangrijk.

Nederland kan nog beweegvriendelijker

Nederland scoort gemiddeld 60 van de 100 punten op de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO). Vooral in niet-stedelijke gebieden scoort Nederland laag op de fysieke inrichting van de leefomgeving om sporten en bewegen te stimuleren.

De KBO geeft aan hoe beweegvriendelijk de leefomgeving is ingericht. Daarvoor brengen we de aanwezigheid en bereikbaarheid van recreatief groen en water, sportaccommodaties, speelplekken in de openbare ruimte en voorzieningen van algemeen nut in kaart.

Van geschiedenis tot omgevingswet

Het brancherapport bestaat uit drie delen:

  • Eerst een globaal beeld van de beweegvriendelijke omgeving: een theoretisch kader, de geschiedenis van de beweegvriendelijke omgeving, de vernieuwde KBO en het gebruik van de openbare ruimte door verschillende doelgroepen.
  • Dan volgen vier hoofdstukken over veel voorkomende sportief-recreatieve activiteiten in de openbare ruimte.
  • En tot slot worden sporten en bewegen in de openbare ruimte binnen het kader van de ontwikkeling van de Omgevingswet geplaatst.

Lees het volledige brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’. Een fysieke versie is te bestellen op de website van Arko Sports Media.

Bron: Mulier Instituut