Maandag 28 augustus 2023

Bijna alle gemeenten kunnen basisscholen genoeg sportlocaties bieden voor verplichte gymuren

Basisscholen moeten vanaf komend schooljaar voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Maar dan moeten daar wel genoeg sportlocaties voor zijn. 85 procent van de gemeenten geeft aan alle scholen genoeg sportlocaties te kunnen bieden om aan de nieuwe verplichting te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

De meeste gemeenten willen bijvoorbeeld andere soorten accommodaties inzetten voor bewegingsonderwijs, zoals schoolpleinen en grasvelden.

Meer bewegingsonderwijs buiten

Gemeenten verwachten dat meer lessen bewegingsonderwijs in de buitenlucht zullen plaatsvinden. Ten opzichte van vorig schooljaar wordt nu al in meer gemeenten in de buitenlucht bewegingsonderwijs verzorgd. Scholen maken vooral meer gebruik van sportvelden (van 41% naar 60% van de gemeenten) en schoolpleinen (van 35% naar 56%).

Accommodaties efficiënter inzetten

Ook gaan gemeenten de accommodaties efficiënter inzetten om zo aan meer groepen ruimte te bieden voor de benodigde lesuren bewegingsonderwijs. Mogelijk houden ze daarbij minder rekening met voorkeuren van scholen voor gymtijden en -locaties.

Vragenlijst onder gemeenteambtenaren

Deze cijfers zijn gebaseerd op een vragenlijst onder het gemeentepanel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in maart 2023. In totaal hebben 110 gemeenten de vragenlijst ingevuld. De verzamelde data hebben we gewogen naar stedelijkheid van de gemeente en vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse gemeenten. We voerden het onderzoek uit in opdracht van VSG.

Lees de volledige bevinden in het factsheet ‘Huisvesting bewegingsonderwijs’.

Bron: Mulier Instituut