Vrijdag 06 september 2019

Bijna helft van de vacatures moeilijk vervulbaar

Dat er sprake is van toenemende krapte op de arbeidsmarkt is bekend. De UWV spanningsindicator duidt al sinds begin 2018 op een overspannen arbeidsmarkt. De krapte is bijna even groot als tien jaar geleden. Volgens een enquête van UWV is - net als een half jaar eerder - bijna de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar. UWV brengt elk jaar in een rapport in beeld bij welke concrete beroepen werkgevers te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures. 

In totaal beschrijft het rapport bijna 140 beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, verdeeld over 13 richtingen. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om beroepen in sectoren die ook regelmatig berichten over personeelstekorten: techniek, ict, zorg, onderwijs, horeca, transport en logistiek. De afgelopen jaren kregen steeds meer sectoren te maken met tekorten aan personeel. In 2019 zien we voor het eerst ook moeilijk vervulbare vacatures in een aantal veiligheids-, verkoop-, juridische en overheidsberoepen.

Gevolgen

De aanhoudende krapte heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen voor Nederland. Eén op de vier werkgevers ervaart inmiddels productiebelemmeringen vanwege een tekort aan personeel. Dit stagneert de verdere economische groei. Daarnaast zorgt de krapte voor toenemende werkdruk onder het huidige personeelsbestand. Onderzoek van UWV uit 2018 laat zien dat ruim 6 op de 10 werkgevers verwacht dat de werkdruk verder zal stijgen naarmate het lastiger wordt om vacatures te vervullen. De tekorten leiden verder tot maatschappelijke gevolgen: zo komt bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en het onderwijs onder druk te staan, en loopt de bouw vertragingen. 

Aanpak

Wat kun je als werkgever doen bij moeilijk vervulbare vacatures? UWV stelde hier vorig jaar een rapport over samen met een aantal oplossingsrichtingen waar werkgevers aan kunnen denken. Het is gebaseerd op oplossingen die in de praktijk worden toegepast, zoals het anders organiseren van het werk en tips om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

War on talent in de sport

In de sport nog geen aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt, maar werkgevers merken ook dat sommige vacatures moeilijker vervulbaar zijn. Zeker bij vrijwilligersfuncties - waar de sport voor een belangrijk deel op leunt - is dit merkbaar. De verwachting is dat de war on talent in de sport de komende jaren zal toenemen. Transparantere arbeidsvoorwaarden, waarin de medewerker een bij zijn levensfase en omstandigheden passende keuze kan maken, worden belangrijker. Evenals investeren in ontwikkeling, vitaliteit en employability waarmee de (arbeidsmarkt)waarde van medewerkers wordt versterkt en daarmee die van sportorganisaties. Het maakt dat we door vitaal werkgever- en werknemerschap aantrekkelijk blijven als sector en als werkgever. Het is één van de tools om the war on talent het hoofd te kunnen bieden. 

In de arbeidsmarktmonitor sport werd gevraagd naar wat werknemers belangrijk vinden in een baan. Daaruit blijkt dat het salaris een vijfde positie inneemt. De balans tussen werk en privé staat op de tweede plaats. Op één staat eigen regie en flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden. Om de war on talent het hoofd te kunnen bieden, zul je daarom als sport in deze wens moeten meegaan.