Maandag 13 maart 2017

Bijstandsgerechtigden mogen meer bijverdienen met vrijwilligerswerk

De sport draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Een kleine, maar redelijke vergoeding voor het vele werk dat zij verzetten staat dan ook regelmatig ter discussie in de politiek. Goed nieuws voor wie vrijwillig assisteert bij zijn sportclub en een bijstandsuitkering heeft: binnenkort mag je voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met je uitkering.

Staatssecretaris Klijnsma past binnenkort de regels aan. De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden daar nog verschillende regels voor. Klijnsma kiest voor de hoogste uitkering.

Voorheen was de uitkering voor mensen in de bijstand maximaal 95 euro per maand of 764 euro per jaar. Alleen als de gemeente had bepaald dat het werk helpt bij reïntegratie mocht er 1500 euro per jaar verdiend worden.