Dinsdag 12 februari 2019

Burn-outklachten blijven toenemen

Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Maar niet alle werknemers hebben even vaak klachten. Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten. Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 die TNO recentelijk publiceerde.

Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat voor werknemers de fysieke belasting (kracht zetten, herhaalde bewegingen) en de omgevingsbelasting (lawaai, gevaar en gevaarlijke stoffen) de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk blijft. Dat geldt niet voor de psychosociale arbeidsbelasting. Er is een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen, van 35 procent in 2007 naar 40 procent in 2017. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie (resp. 38% en 45% in 2007 en 2017). “Dit is zorgelijk, omdat deze combinatie samenhangt met werkdruk en het risico op werkstress verhoogt, wat terug te zien is in de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11 procent in 2007 naar 16 procent in 2017.” Aldus TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. Het belang van psychosociale arbeidsbelasting is terug te zien in het verzuim. Het ziekteverzuimpercentage schommelt de afgelopen 10 jaar tussen de 3,8 en 4,2 procent en ligt op 4,0 procent in 2017. Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out.

Zelf klachten?

Ervaar je zelf wel eens klachten als stress, emotionele uitputting of erge vermoeidheid als je wordt geconfronteerd met je werk? Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten die steeds erger geworden zijn en waaraan je te weinig aandacht besteed hebt. Je kunt je opgejaagd, lusteloos en somber voelen, prikkelbaar en vergeetachtig zijn en last krijgen van huilbuien. Misschien heb je het gevoel dat je nergens meer van kunt genieten. Lichamelijk kun je last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, darmklachten en extreme vermoeidheid. Komt dit je bekend voor, ga dan naar je huis- of bedrijfsarts. Daarnaast heb je wellicht iets aan deze tips.