Vrijdag 21 juni 2019

CAO Sport 2019 - 2020

Vandaag is de CAO Sport 2019-2020 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in werking getreden. 

Naast inhoudelijke wijzigingen is ook praktisch een en ander veranderd. Zo is er een nieuwe bijlage met een overzicht van artikelen waar maatwerkafspraken op organisatieniveau mogelijk zijn, is de toelichting van de teksten verplaatst naar de bijlage, zijn artikelnummers gewijzigd door het samenvoegen/verplaatsen van teksten en zijn de teksten meer toegankelijk gemaakt.

Boekje en cao-app

Zodra de cao-boekjes zijn gedrukt, worden deze per post naar elk WOS-lid toegezonden. De cao-app wordt op dit moment aangepast. Als de nieuwe teksten live gaan dan laten we dat via een pushbericht weten.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de CAO Sport 2019-2020, dan kun je contact opnemen met Marieke Audenaerde via m.audenaerde@sportwerkgever.nl of 06 123 74 614.

CAO Sport 2019 - 2020