Donderdag 27 maart 2014

Cao Sport

De cao Sport is een overeenkomst tussen Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakbonden (FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenbond), waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die bij de individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. De arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Sport zijn minimumvoorwaarden. Een bepaling in een individuele arbeidsovereenkomst die voor jou als werknemer gunstiger is dan de betreffende cao-bepaling is toegestaan. Een arbeidsvoorwaarde die in negatieve zin afwijkt van de cao Sport kan nietig worden verklaard.

Jaaruren in de cao Sport 

Als je in de sport werkzaam bent, komt het nog wel eens voor dat je in de avonden en weekenden moet werken. In sommige periodes kunnen de werkzaamheden zelfs erg oplopen als gevolg van seizoensinvloeden en het organiseren van wedstrijden, toernooien en evenementen. In andere periodes is het dan weer een stuk rustiger. Eigenlijk kun je wel stellen dat een ‘9-tot-5-baan’ daar niet bij past. Om dit te ondervangen is in de cao Sport gekozen voor het werken met jaaruren. Dit houdt in dat de totale arbeidsduur per jaar van een voltijdsmedewerker is vastgelegd. Aan de ene kant biedt dit jouw werkgever zekerheid dat ze in piekperiodes over voldoende werknemers beschikt. Aan de andere kant kun jij je werk-privé balans beter managen.

Meer weten over de jaarurensystematiek?

Bekijk de brochure Jaaruren in de Sport. Je vindt er uitgebreide informatie over werken met jaaruren inclusief uitleg over relevante cao-bepalingen.