Vrijdag 07 september 2018

Checklist basiscontract arbodienstverlening

De gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn per 1 juli 2018 in werking getreden. Oval, brancheorganisatie voor arbodienstverleners, heeft een checklist basiscontract arbodienstverlening ontwikkeld die een overzicht geeft van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees verder op sportwerkgever.nl.