Maandag 13 juni 2016

Conflict over medezeggenschap?

De bedrijfscommissies van de SER helpen bedrijven en organisaties bij het oplossen (of voorkomen) van geschillen op het gebied van medezeggenschap. Zoals bij voorbeeld bij geschillen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit doen zij door bemiddeling en/of advies. De methode die de bedrijfscommissie hanteert, is er bovendien op gericht om de verhoudingen tussen de tegenover elkaar staande partijen te helpen verbeteren. De WOS participeert in Bedrijfscommissie markt II. 

Lees het hele artikel Conflict over medezeggenschap? De Bedrijfscommissies helpen u het op te lossen en bekijk het filmpje waarin in 2 minuten wordt uitgelegd wat de bedrijfscommissies voor je kunnen betekenen op sportwerkgever.nl.