Woensdag 19 augustus 2020

Corona burn-out op de loer

Onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) legt ruim vier miljoen verborgen burn-outs bloot.

“Het stijgende ziekteverzuim dat we nu al zien, is slechts de voorbode van een nakende burn-out epidemie.” Dat zegt Theo Immers, voorzitter van de NCPSB. Hij baseert zijn voorspellingen voor de werkende Nederlanders op onderzoek volgens de Vitality Mind Challenge (VMC) methode. “De VMC is geen enquête-onderzoek, maar een testonderzoek”, benadrukt Immers en dat is belangrijk omdat, in tegenstelling tot enquêtes, deze testmethode een belangrijke voorspellende waarde heeft. De VMC registreert namelijk niet alleen de reeds waarneembare symptomen van een burn-out; ook de indicatoren die wijzen op een aankomende burn-out worden gemeten en in de onderzoeksresultaten meegenomen.

Maar liefst 80 procent van de burn-out patiënten ziet hun eigen uitval namelijk niet aankomen. Er zijn twee dominantie oorzaken aan te wijzen voor de huidige stresscrisis onder werkenden: de thuiswerksituatie en baanonzekerheid.

Preventie
Het NCPBS adviseert werkgevers vooral om preventieve actie te ondernemen. “In de aanloop naar een burn-out kun je nog heel goed interveniëren. Door werknemers bewust te maken van de omstandigheden en de daaruit voortvloeiende gedragingen die leiden tot stress, kun je een burn-out heel goed afwenden. Daar zijn meestal niet meer dan enkele uren persoonlijke coaching voor nodig. Wacht je daar te lang mee, dan ben je een werknemer minstens een jaar kwijt.”

Het volledige artikel lees je hier.