Dinsdag 06 mei 2014

De meerwaarde van Jong Oranje

In de georganiseerde sport werken veel jonge talentvolle en ambitieuze werknemers. Hoe behoud je deze talenten voor de sportsector en zorg je ervoor dat ze hun ervaringen delen en verspreiden? Om dit handen en voeten te geven is onlangs het jongeren sportnetwerk Jong Oranje opgericht. Op 14 maart jl. vond de kick off plaats.

Wekelijkse lunch met de ‘buurman’

“Ik ken je wel van gezicht, maar weet nu pas wie je bent en wat je doet. Leuk, laten we vanaf volgende week wekelijks een lunchtafel reserveren voor Jong Oranje-leden.” Zomaar een voorbeeld van een dialoog tussen Young Professionals tijdens de kick off van het nieuwe samenwerkingsverband Jong Oranje. Want hoe bijzonder is het dat je al een hele tijd onder een dak werkt, maar absoluut niet weet wie die ander is. Veel medewerkers willen daarnaast wel eens verder kijken dan hun eigen sportbond, maar weten eigenlijk niet zo goed hoe. Het kan zijn omdat je daadwerkelijk eens wilt meedraaien in een andere keuken. Maar het kan ook goed zijn dat je simpelweg ervaringen wilt uitwisselen. Want waarom zou je jouw ‘best practices’ niet delen met de buurman verderop, die hetzelfde werk doet maar dan bij een andere sportbond. Dit soort onderwerpen kwamen aan bod tijdens de aftrap van Jong Oranje.

Doelstellingen

Het enthousiasme van Janine Vermeulen, programmamanager Advies bij Sport en Zaken en medeorganisator van de kick off, is groot als ze vertelt over de belangstelling die er leeft onder Young Professionals voor dit nieuwe initiatief in sportwerkend Nederland. “Jong Oranje is een sportbreed initiatief met drie doelstellingen voor ogen:

  1. verbinden van Young Professionals binnen de sport;
  2. vergroten van het jongerennetwerk buiten de sport;
  3. waarde toevoegen van een jongere generatie werknemers binnen de sport. 

Alle activiteiten die voortkomen uit Jong Oranje moeten passen binnen deze drie doelen. Bij een jongere generatie hoort ook een eigentijdse structuur. Het netwerk is daarom niet bedoeld als een vereniging, maar zal veel meer als een team fungeren. De Young Professionals zijn zelf de kartrekkers en kunnen een actieve rol opeisen als coach, aanvoerder of een van de spelers. Tijdens de kick off zijn in grote lijnen de plannen voor 2014 geschetst en in gang gezet.”

Eigen bijdrage is een ‘must’

Janine benadrukt: “Een voorwaarde om mee te doen is de proactieve inzet en bijdrage van de Young Professionals zelf. Zij hebben een belangrijk aandeel in het succes van Jong Oranje. ‘Wat is jouw bijdrage en wat ga jij concreet doen?’ was dan ook een centraal vraagstuk tijdens de kick off. Er kwamen al veel ideeën los. Zoals bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke marktkennis. Het plaatsnemen in een denktank om te brainstormen over generieke sport overstijgende thema’s zoals arbitrage. In het organisatiecomité plaatsnemen van het Young Professional Sport Gala. Of meehelpen aan activiteiten voor, tijdens en na het WK Roeien. Zomaar een greep uit positieve reacties aan het einde van de dag:

  • “Jong Oranje, een goed en leuk initiatief met een meerwaarde voor de sport”; 
  • “het zegt wat dat er bij de kick off al 100 mensen zijn, dat wil zeggen dat het leeft”; 
  • “gek dat een platform als dit nog niet bestaat binnen de sport”.

Young Professional Sport Gala

“Eind 2014 vindt in samenwerking met het Hotel- en Congrescentrum Papendal het eerste Young Professional Sport Gala plaats. Een ontmoetingsplek en verbindingsdag, die volledig in het teken van werken en sporten zal staan. Young Professionals uit zowel de sportsector als leeftijdsgenoten uit het bedrijfsleven en overheid kunnen deelnemen aan clinics georganiseerd door de sportbonden. Gecombineerd met workshops over interessante vakthema’s binnen het werkveld van de aanwezigen. Een prachtig netwerkmoment om met gelijkgestemden te brainstormen over samenwerkingsmogelijkheden en ervaringen uit te wisselen binnen de sport en daarbuiten. Wie weet welke verfrissende en innovatieve ideeën hier weer uit voortkomen,” mijmert Janine Vermeulen.

Meer info

In Sport Knowhow XL stond deze week een uitgebreid interview met Janine Vermeulen. Volg Jong Oranje ook via LinkedIn of Twitter. Neem daarnaast voor meer informatie contact op met de projectgroep via jongoranjenetwerk@gmail.com