Dinsdag 11 januari 2022

De Nationale Diabetes Challenge 2022 van start!

De Nationale Diabetes Challenge 2022 gaat weer van start. Inschrijven als locatie is vanaf nu mogelijk. De Bas van de Goor Foundation organiseert voor de 7e keer op rij deze Challenge om mensen met (pre)diabetes in beweging te brengen en samen te werken aan hun gezondheid. De afgelopen jaren bleek hoe succesvol deze wandelchallenge is als leefstijlinterventie voor mensen die begeleiding nodig hebben om te starten met meer bewegen. Zorg-, welzijn en sport- en beweegprofessionals kunnen zich vanaf nu inschrijven als wandellocatie en aan de slag gaan met de voorbereidingen voor hun lokale challenge via www.nationalediabeteschallenge.nl. Het wandelen van de groepen start begin mei 2022.

Bewegen is belangrijk, zeker voor mensen met diabetes. In deze tijden van corona zijn mensen (nog) minder actief en minder in contact met anderen. Tijdens de Nationale Diabetes Challenge wandelen op veel plekken in Nederland mensen in een groep om te werken aan hun gezondheid. Wandelen kan altijd en op verschillende niveaus, waardoor het voor iedereen een goede manier is om te starten met bewegen. Tijdens de Nationale Diabetes Challenge worden deelnemers met (pre)diabetes begeleid bij het wandelen vanuit een locatie die een zorg-, welzijn- of beweegprofessional opzet voor patiënten of cliënten van hun eigen praktijk.

Meerwaarde

De Bas van de Goor Foundation ondersteunt de locatie met materialen, communicatie en trainingsschema’s. Door wekelijks in een groep te wandelen zetten de deelnemers onder begeleiding de eerste stappen richting een gezonde leefstijl. Het programma geeft voorlichting en is daarnaast een sociale activiteit, waar wandelaars elkaar leren kennen. Naast de nieuwe verbindingen tussen buurtbewoners, ontstaan er dankzij de Nationale Diabetes Challenge ook connecties tussen deelnemers en professionals en tussen professionals onderling. Daarmee levert de challenge zowel fitheid bij de wandelaars als verbetering in de samenwerking tussen professionals op.

Een wandelgroep kan door iedere zorg-, sport en welzijnsprofessional worden opgestart. Ideaal is het als deze disciplines samenwerken waarbij ieder zijn eigen rol heeft. Uit de praktijk zijn er vele mooie voorbeelden van deze samenwerking. Hierin verwijzen zorgverleners actief door, waarna bijvoorbeeld buurtsportcoaches of welzijnswerkers de wandelingen organiseren en begeleiden. Door de wandelingen te starten bij de huisartsenpraktijk, kunnen zorgverleners met een kleine tijdsinvestering de wandelaars toch af en toe een hart onder de riem steken.

Digitaal ondersteund

De wandelaars worden wekelijks digitaal ondersteund om voldoende te bewegen. Tevens ontvangen zij tips over een gezonde leefstijl en diabetes. Op deze manier worden zij, eventueel in tijden van maatregelen, actief benaderd om te werken aan hun fitheid.

Feestelijke afsluiting

Afgelopen jaar deden ruim 150 locaties in Nederland mee aan de Nationale Diabetes Challenge. In 2022 is de hoop dat er nog meer locaties meedoen. Zover corona het toelaat, organiseren de Bas van de Goor Foundation dit jaar een feestelijke afsluiting eind september waar alle groepen samen hun challenge afsluiten in het GelreDome Arnhem, tijdens het WK volleybal voor vrouwen.

Effectieve wandelinterventie

De Bas van de Goor Foundation deed onderzoek naar waarom mensen niet actief bewegen en ontwikkelde daarvoor een programma om de drempel naar meer bewegen te verlagen. De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve wandelinterventie waarbij professionals uit het zorg-, sport-, welzijn- en sociale domein, met ondersteuning van de Bas van de Goor Foundation samenwerken om mensen (met een verhoogd risico op) diabetes op een laagdrempelige manier in beweging te brengen. Belangrijkste ingrediënten van de challenge zijn wandelen in een groep, onder begeleiding op afgesproken tijden. Gedurende 20 weken wandelen professionals één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. In 20 weken bereiden zij zich voor op een afsluitende vierdaagse, met een landelijke afsluiting op de vierde dag. Afgelopen jaren hebben op deze manier al 15.000 mensen de stap gezet naar meer beweging.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op www.nationalediabeteschallenge.nl of neem deel aan één van de (online) informatiebijeenkomsten die de komende weken worden gehouden over het starten van een eigen NDC-locatie.

Bron: Bas van de Goor Foundation