Donderdag 16 mei 2019

De nieuwe Functieniveaumatrix staat online!

De functieniveaumatrix (verder: FNM) is een hulpmiddel voor sportorganisaties om hun functies in te delen. De oude FNM was aan vernieuwing toe. In de loop der jaren is een aantal nieuwe functies in de sector ontstaan en veel beschrijvingen voldeden niet meer.

In de nieuwe functieniveaumatrix (FNM) worden functies op een andere, modernere manier beschreven dan je gewend bent. In vergelijking met de oude FNM ligt nu de nadruk meer op het resultaat dat per verschillende activiteit moet worden behaald (wat moet ik bereiken?) in plaats van welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (wat moet ik doen?). Daarnaast zijn loopbaanpaden voor werknemers meer inzichtelijk gemaakt door middel van Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK’s). Tot slot is er een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Lees verder op sportwerkgever.nl.