Dinsdag 11 augustus 2015

De praktijk van ontslag via UWV

Sinds 1 juli 2015 zijn de ontslagroutes gewijzigd. Ontslag wegens bedrijfseconomische of -organisatorische redenen moet worden voorgelegd aan UWV. Hetzelfde geldt voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslag om een andere reden dient aanhangig te worden gemaakt bij de kantonrechter.

U krijgt alleen toestemming van UWV als u er alles aan heeft gedaan om het ontslag te voorkomen en daarnaast de reden voor het ontslag voldoende heeft onderbouwd. Als UWV het met u eens is krijgt u een vergunning waarvan u tijdig (binnen 4 weken) gebruik dient te maken. Met de toestemming van UWV is het ontslag dus nog geen feit. U moet eerst zelf opzeggen volgens de regels. Een correcte opzegging wordt schriftelijk gedaan, tegen het einde van de maand en met in achtneming van de juiste opzegtermijn. De tijd die de procedure bij UWV in beslag heeft genomen mag u aftrekken van de opzegtermijn, waarbij wel minimaal één maand moet overblijven.

Lees op sportwerkgever.nl alles over de praktijk van ontslag via UWV.