Maandag 13 juni 2016

De sportmanager verkennen in Europees verband

De WOS participeert in meerdere Europese projecten, waaronder S2A Sport. Op initiatief van EOSE, een internationale organisatie ter bevordering van de Europese sector sport en bewegen, wordt binnen dat project onderzocht welke kennis, vaardigheden en competenties sportmanagers nodig hebben om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. Eind mei vond de tweede bijeenkomst van het S2A-project plaats in Kopenhagen waarin de voortgang sinds de kick off in november werd besproken.

Lees het hele artikel De sportmanager verkennen in Europees verband op sportwerkgever.nl.