Donderdag 31 mei 2018

De ultieme CAO Sport begint met een dialoog

Werkgevers en werknemers gingen op 17 mei gezamenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe ziet de ultieme CAO Sport eruit?’. Een eenduidig antwoord kwam er niet, maar de gesprekken aan de discussietafels boden veel inspiratie en leerden wel dat de ultieme CAO Sport begint met een goede dialoog tussen werkgevers en werknemers.

De bijeenkomst die in de Colour Kitchen in Utrecht werd gehouden was een vervolg op de moderniseringssessies die de sociale partners in het afgelopen jaar hebben gehouden. Het doel van de middag was om gezamenlijk tot een idee te komen voor de toekomstige cao. Zowel voor de CAO Sport 2019 die na de zomer weer op de agenda staat, als voor de langere termijn.

CAO-app Werken in de Sport

De middag werd afgetrapt met de presentatie van de CAO-app ‘Werken in de sport’. Op deze manier willen de werknemersorganisaties en de WOS de inhoud van de CAO Sport toegankelijker en bekender maken, maar ook de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroten. Naast de CAO Sport bevat de app nieuwsberichten, een agenda en een faq. Ook worden gebruikers uitgenodigd om mee te denken met de cao.

Keuze budget

Na de presentatie werd het blikveld al weer snel op de inhoud van de cao gericht. Zo wordt er aan de CAO-onderhandelingstafel bijvoorbeeld nagedacht over de invoering van een keuzebudget. Werknemers krijgen dan veel meer zeggenschap over hun arbeidsvoorwaarden. Zo zou je bijvoorbeeld vrije dagen kunnen inleveren voor extra salaris, of andersom. Aan de gesprekstafels waren alle deelnemers het erover eens dat deze vorm modern voelt en recht doet aan de zelf beschikkende werknemer. Zorgen waren er echter ook. Verschillende arbeidsvoorwaarden zijn zowel complex als te waardevol om zomaar afstand van te doen en de vraag is of elke werknemer de gevolgen van zijn keuzes kan overzien.

Dialoog

Al snel werd daarop de conclusie getrokken dat een goed overleg tussen werkgever en werknemer de belangrijkste voorwaarde is. En daarmee kwamen de deelnemers terug bij het eerste onderwerp van de middag: medezeggenschap. Over de invulling daarvan verschillen de meningen enorm. De één ziet een grote rol voor de OR of PVT terwijl de ander meer behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek en weer een ander de zaken graag overlaat aan de specialisten.
Maar los van hoe de medezeggenschap wordt geregeld, deelnemers aan de discussietafel waren het er wel over eens dat zeggenschap geregeld moet zijn. In hun ogen is het organiseren van een goede dialoog tussen werknemers en werkgevers de weg naar de ultieme CAO. Wat dat betreft was de bijeenkomst in de Colour Kitchen een uitstekende start.