Woensdag 07 november 2018

Deelname gevraagd: Europees onderzoek naar vaardigheden in de sport

De sportsector is groeiende, aan verandering onderhevig en wordt steeds belangrijker in de sociale en economische toekomst van Europa. De WOS is de Nederlandse partner in het Europese project ESSA-Sport. ESSA-Sport is een project wat zich focust op de ontwikkeling van vaardigheden in de sportsector. Om inzicht te krijgen in het aanbod en de behoefte van deze vaardigheden, wordt er een vragenlijst uitgezet onder sportwerkgevers in Europa.

Lees meer over het project een vul de vragenlijst in!