Woensdag 13 december 2017

Doe jij vrijwilligerswerk?

 

Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Ook in de sport staan veel organisaties te springen om vrijwilligers. Tegelijkertijd is het voor jou een kans om relevante werkervaring op te doen. 

Het aandeel van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet is al jaren stabiel. Personen van 15 tot 65 jaar die geen betaald werk hebben omdat ze een opleiding volgen of vanwege gezondheidsklachten, doen het minst vaak vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is het hoogst bij mensen die in deeltijd werken vanwege zorg voor gezin of huishouden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Hoger opgeleiden vaker vrijwilliger

Ruim 60 procent van de hoger opgeleiden gaf in het onderzoek in de periode 2012–2016 aan minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Van de laagst opgeleiden was dat 35 procent. Het aandeel vrijwilligers varieert ook naar leeftijd, van 32 procent onder 75-plussers tot 57 procent onder 35- tot 45-jarigen. 

Met deeltijdbaan vaker vrijwilliger

Van de 15- tot 65-jarigen heeft 28 procent minstens één keer in de vier weken voorafgaande aan het onderzoek vrijwilligerswerk gedaan. Dit geldt ongeacht of ze betaald werk hebben. Er zijn wel duidelijke verschillen binnen de groep van werkenden en die van niet-werkenden. Zo zijn mensen die in deeltijd werken vaker actief als vrijwilliger dan fulltimers. Vooral mensen die vanwege zorgtaken in deeltijd werken doen relatief vaak vrijwilligerswerk (40 procent). 

Vaders vaker bij de sportvereniging

Mensen die vanwege zorg voor gezin of huishouden in deeltijd werken, of om die reden helemaal niet werken, doen relatief vaak vrijwilligerswerk. Onder hen zijn veel moeders met ten minste één kind tussen 6 en 11 jaar. Van deze moeders is 38 procent vrijwilliger op school, tegen 6 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Vaders zijn ook relatief vaak vrijwilliger, maar dan vooral op de sportvereniging. Van de vaders met ten minste één kind tussen 6 en 17 jaar oud is 21 procent vrijwilliger bij een sportvereniging. Moeders met een kind in deze leeftijd zijn dat met 15 procent iets minder. Gemiddeld is 9 procent vrijwilliger bij een sportvereniging.

Relevante werkervaring als vrijwilliger in de sport

Ben je op zoek naar een betaalde baan in de sport, dan kun je een streepje voor hebben als je in de sport al vrijwilligerswerk hebt gedaan. Zoek vooral naar functies waar je relevante werkervaring mee kunt opdoen. Of naar organisaties waar je je als vrijwilliger kunt bewijzen en er wellicht na verloop van tijd ruimte is om je een dienstverband aan te bieden. Kijk eens verder dan een lokale vereniging. Ook op landelijk niveau is er vaak behoefte aan vrijwilligers. Bij uitstek een kans om je netwerk in de sport te verbreden. Kijk snel bij de vacatures op dit platform, misschien is er op dit moment al een geschikte functie voor je!