Vrijdag 28 maart 2014

Drijfverentest Management Drives

Management Drives is één van de instrumenten die je als manager kunt inzetten om werknemers te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van een persoonlijk drijfverenprofiel krijgen medewerkers inzicht in hun persoonlijkheid, eigen gedrag en het gedrag van hun collega’s. Deze methodiek helpt een antwoord te vinden op de vraag waarom bepaalde talenten van werknemers wel of niet uit de verf komen. Drijfveren bepalen namelijk in hoge mate hoe een werknemer functioneert.

Teamontwikkeling 

NOC*NSF biedt sportbonden aan om teamontwikkeling op basis van Management Drives te behandelen. Deelnemers krijgen een persoonlijk profiel met een uitgebreide toelichting In een teamsessie wordt de onderlinge samenwerking naderhand uitgediept en vertaald in concrete ontwikkelafspraken. Het inzicht dat werknemers krijgen geeft verrassende invalshoeken. Niet alleen professionals maar ook besturen hebben baat bij deze methodiek. Management Drives is in te zetten op de volgende HR-gebieden:

  • persoonlijke ontwikkeling;
  • leiderschap;
  • teamontwikkeling;
  • werving en selectie; 
  • organisatieontwikkeling.

Meer weten? 

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Projectleider Organisatieontwikkeling Huibert Brands van NOC*NSF. Stuur een mail naar huibert.brands@nocnsf.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.managementdrives.com.