Vrijdag 02 maart 2018

Een op de vijf werknemers voelt zich gediscrimineerd

Werkgevers in de Europese Unie zijn wettelijk verplicht om gelijke behandeling van werknemers te garanderen en iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. Desondanks laten bevindingen van ADP in The Workforce View in Europe 2018 zien dat iets meer dan één op de drie (34%) Europese werknemers zich om de een of andere reden gediscrimineerd heeft gevoeld op het werk. Dit loopt op tot 42% in Italië en 37% in Frankrijk, Spanje en het VK, terwijl dit in Nederland (21%) het minst vaak voorkomt.

In Nederland wordt (evenals in andere landen) leeftijd genoemd als de meest voorkomende reden voor discriminatie, door 10% van de werknemers, gevolgd door geslacht (8%), achtergrond (5%) en opleiding (5%). Geslachtsdiscriminatie komt als genoemde reden vaker voor onder vrouwelijke werknemers (12%), terwijl leeftijdsdiscriminatie stijgt onder 55-plussers (17%) en werknemers onder de 25 jaar (17%), wat erop duidt dat het niet alleen een rol speelt in de groep ouderen.

Meer weten over wat je rechten zijn, wat je zelf kunt doen en wat je werkgever kan doen? Kijk dan op sportwerkgever.nl.