Dinsdag 21 september 2021

Een zevende deel van alle sport vindt thuis plaats

Van de totale sporttijd vindt maar liefst 14 procent plaats in eigen huis of tuin. 22 procent van de bevolking sport wel eens thuis; van de sporters is dat een derde (32%). Met name tijdens het coronajaar 2020 zijn meer mensen thuis gaan sporten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Flexibel, gemakkelijk en goedkoop
82 procent van de thuissporters geeft aan dat flexibiliteit en gemak redenen zijn om voor thuissport te kiezen. Andere redenen zijn de lage kosten (45%), het ontbreken van reistijd (45%) en het prettig vinden om thuis te kunnen sporten (42%).

Meest beoefende thuissporten
De meest beoefende thuissporten zijn fitness en yoga. Uit langer lopend onderzoek blijkt dat 13 procent van de drie meest beoefende sporten in 2018 thuis werd beoefend. In 2020 is dat toegenomen tot 24 procent. Van de bevolking geeft 22 procent aan thuis te zijn gaan sporten vanwege de coronapandemie.

Bestede tijd en verschillen tussen groepen
Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De thuissporters besteden minder tijd aan hun activiteiten dan sporters in een sportaccommodatie of in de openbare ruimte.
  • De groep thuissporters bestaat vooral uit jongeren/jongvolwassenen en hoger opgeleiden.
  • Mensen met een beperking hebben geen speciale voorkeur voor thuissport.

Over het onderzoek
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS, is in kaart gebracht hoeveel Nederlanders thuis sporten, hoe en waarom zij dit doen en hoe dit in coronatijd is veranderd. Daarvoor is gebruik gemaakt van het Nationaal Sportonderzoek, de Vrijetijdsomnibus en het Tijdbestedingsonderzoek.

Bekijk het rapport ‘Sportdeelname in eigen huis of tuin. Thuis, de vergeten sportaccommodatie’.

Bron: Mulier Instituut