Donderdag 05 juni 2014

Eerste denktank van start

Wat is de meerwaarde van kruisbestuiving en samenwerking rondom een sportevenement voor de Nederlandse sport? Op die vraag geeft de eerste denktank de komende maanden een antwoord. Deze denktank wordt gevormd door Carlijn Mol (NJBB), Sanne van Til (NOC*NSF), Mark Janssen (Sport & Zaken), Tjitske van der Hijden (NOC*NSF) en Rinske de Jong (NOC*NSF).

Kruisbestuiving

Met kruisbestuiving van sporten wordt bedoeld dat er tijdens een evenement sporten gecombineerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een tafeltennistoernooi voor hockeyverenigingen op het WK Tafeltennis, een jeu de boulesbaan op het WK Roeien, etcetera. Met samenwerking op het gebied van evenementenorganisatie wordt bedoeld dat een andere bond ondersteuning levert bij de organisatie van het evenement, dat er kennis, kunde en ervaring gedeeld wordt, vrijwilligersbestanden beschikbaar worden gesteld of partners/sponsoren van andere sportbonden bij het evenement betrokken worden.

Doel

Het doel van de denktank is het versterken, adviseren en enthousiasmeren van bonden op het gebied van kruisbestuiving en samenwerking bij de organisatie van een evenement zodat daarmee de meerwaarde van sportevenementen voor het collectief kan worden vergroot.

De vraag wordt beantwoord door de inventarisatie en analyse van voorbeelden van kruisbestuiving en samenwerking in binnen- en buitenland, het benoemen van succesfactoren en verbeterpunten, maar ook door het onderzoeken van huidige ontwikkelingen en trends met betrekking tot kruisbestuiving, samenwerking en evenementen. Tot slot wil Jong Oranje een visie op dit thema ontwikkelen en een advies uitbrengen voor toekomstige evenementen.