Dinsdag 29 april 2014

Eerste Kamer kritisch op Wet werk en zekerheid (WWZ)

Het is nog onduidelijk of de Eerste Kamer zal instemmen met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Met de WWZ beoogt het kabinet onder andere wijzigingen aan te brengen in de regelgeving tot flexibele arbeid. Zo mag een werkgever op dit moment een werknemer na drie maanden uitdiensttreding opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. In de WWZ wil het kabinet dit onder meer verlengen naar zes maanden.

De regering hoopt de positie van flexwerkers te versterken, door ze sneller te laten doorstromen naar een vaste baan. Leden van de fracties VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, Christenunie en SGP hebben hier echter vraagtekens bij. Zij twijfelen of de positie van flexwerkers met de invoering van de WWZ niet juist verder zal verslechteren.

Op sportwerkgever.nl staat een uitgebreid artikel over de twijfels van de politieke partijen en is meer uitleg te vinden over de wet in combinatie met sport. Daaarnaast organiseert de WOS op 5 juni 2014 een speciale ontbijtsessie over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (WWZ)