Woensdag 29 april 2015

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel flexibel werken

Werknemers hebben voortaan het recht om op andere tijden en op een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) te werken. Op dinsdag 15 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet flexibel werken (Wfw). De rechten die daarin staan worden opgenomen in de al bestaande Wet aanpassing arbeidsduur (WAA).

Lees het hele artikel op sportwerkgever.nl.