Vrijdag 09 december 2016

Effect beoordeling op salaris per 1 januari 2017

De laatste twee maanden van het jaar vinden de beoordelingsgesprekken met de medewerkers plaats en worden eventuele salarisverhogingen per 1 januari 2017 besproken. Nu zijn er in de CAO Sport 2016-2018 nieuwe afspraken gemaakt over de beloning. Wat betekent dit voor de inschaling van medewerkers per 1 januari 2017?

Vanaf 1 januari 2016 bevatten de salarisschalen van de CAO Sport alleen een aanvangs- en eindsalaris. De periodieken zijn komen te vervallen en de CAO faciliteert meerdere systematieken om het salaris per januari 2017 en daarna te bepalen. Daarnaast is in de CAO Sport een jaarlijkse indexering van 1,15 procent afgesproken.

Bekijk de verschillende systematieken en uitwerking op sportwerkgever.nl.