Donderdag 03 juli 2014

Er gebeurt veel in de arbeidsmarkt sport

Werkenindesport.nl is een initiatief van NOC*NSF en de sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Dienstenbond en De Unie). Als manager Sportontwikkeling NOC*NSF en bestuurslid van Werkgevers in de Sport (WOS) is Erik Lenselink de uitgelezen persoon om het platform toe te lichten.

Wat biedt Werkenindesport.nl?

Werkenindesport.nl biedt werkgevers informatie op het gebied van werkgeverschap, HR en organisatieontwikkeling, werknemers kunnen er terecht voor informatie over opleidingen en bijscholingen en werkzoekenden vinden er vacatures. Lenselink: “Er gebeurt momenteel veel in de arbeidsmarkt sport. Samen met de sociale partners wil NOC*NSF ervoor zorgen dat de markt voor iedereen inzichtelijk en aantrekkelijk blijft. Dit platform is een van de middelen die we hiervoor inzetten.” Voor werknemers in de sport bestond er nog niets op dit gebied, terwijl het platform Sportwerkgever.nl van de WOS gedeeltelijk geïntegreerd is in het nieuwe platform. Lenselink: “Uiteindelijk willen we toe naar één site, maar nu geldt nog dat we onze oude schoenen niet willen weggooien voor we zeker weten dat de nieuwe schoenen bevallen.”

Uniek platform

Vanuit andere sectoren hoort Lenselink hoe uniek het is dat de sport nu beschikt over een platform dat zich zowel op de werkgevers als op de werknemers richt. “In andere sectoren richten dergelijke platforms zich doorgaans slechts op één specifieke achterban. Met Werkenindesport.nl laten de bepalende partijen op hr-gebied in de sport zien dat ze elkaar gevonden hebben en als team samenwerken om de branche verder te versterken en efficiënter en gerichter te werken.”

Tijdens het directeurenoverleg voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van NOC*NSF hield Lenselink een kort praatje over het nieuwe platform. Zoals het gaat bij zo’n lancering ontving hij louter positieve reacties. “Op 1 juli was de site al bezocht door zo’n 11.000 unieke bezoekers. Gezien het aantal pageviews, gemiddeld vier per sessie, is de gemiddelde bezoeker lang op de site en dat is een goed teken. Binnenkort zullen we een tevredenheidsonderzoek doen om te kijken in hoeverre de eerste gebruikers iets aan de site gehad hebben.”

Wrang?

Op Papendal werd zachtjes gegrinnikt toen Lenselink het woord vacatures in de mond nam. Is het niet wat wrang om juist in deze tijd van minder beschikbare middelen en dalende werkgelegenheid bij NOC*NSF en bonden te komen met zo’n platform? Lenselink antwoordt dat deze ontwikkeling geen reden is geweest om het platform achterwege te laten en rekent voor dat er nog altijd veel mensen in de sport werkzaam zijn. “De CAO Sport geldt voor zo’n 4.000 werknemers van landelijke sportbonden en regionale en lokale organisaties. Ga je langs de randen van de sportwereld en tel je bijvoorbeeld ook de gymleraren en fitnessinstructeurs en de vele parttimefuncties mee, dan kom je uit op zo’n 150.000 arbeidsplaatsen. Al deze mensen zijn gebaat bij goede informatie over werkgever- en werknemerschap.” Volgens Lenselink zal er voor de ontwikkeling van zowel de breedte- als de topsport altijd nieuw kader nodig zijn. “In het begin zal het aantal vacatures relatief laag zijn en het aantal mensen dat de vacatures bekijkt relatief hoog, maar dit zal in de toekomst veranderen. Over enkele jaren stoppen de babyboomers met werken en zal ook in de arbeidsmarkt sport de strijd om de werknemer weer losbarsten.”

 

Door: Roelof Jan Vochteloo, freelance journalist